Mose (med gjester) ved Havet

12. mars 2017

 

Mose hadde gleden av å invitere til en dag med kunst, samtale og hygge på Hovedøya søndag 12. mars. Temaet var havet og marinbiolog Jon Funderud, skuespiller Marianne Klasson Vassbotn og skaperen av Blekkulf; Bente Roestad, var invitert til å undersøke relasjonen vi som mennesker har til havet sammen med Mose og de andre oppmøttte. Programet bestod av en samtale, tekstopplesninger, videovisninger og nye bekjentskaper.